ตัวเลือกการถอนเงินในบัญชี

คำขอถอนเงินจะได้รับการยอมรับเฉพาะเมื่อลูกค้าได้ให้ข้อมูลและเอกสารที่ครบถ้วนเพื่อให้บัญชีเทรดของลูกค้าใช้งานได้ ซึ่งจะถูกอัพโหลดบนไซต์หรือบริเวณลูกค้าที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มการเทรด การถอนสามารถทำได้ด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้ในการฝากเงินเข้าบัญชี ในขณะที่ลูกค้าสามารถถอนเงินได้จากเงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น คำขอถอนเงินก็จะสามารถถูกยกเลิกได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีการดำเนินการตามคำขอเท่านั้น

หากตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยังไม่กำหนดแน่ชัด ก็อาจใช้วิธีอื่นได้ โดยลูกค้าจะต้องจัดส่งหนังสือรับรองล่าสุด (ไม่เกิน 2 สัปดาห์) ของธนาคารเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้งานบัญชีได้

บัตร

คำขอถอนเงินจะได้รับการดำเนินการภายในหนึ่งวันทำการ และลูกค้าจะได้รับเงินที่ถอนภายในสาม (3) ถึงเก้า (9) วันทำการ

การโอนเงินผ่านธนาคาร

การถอนเงินผ่านธนาคารหรือการโอนเงินผ่านธนาคารจะได้รับการดำเนินการภายในหนึ่ง (1) วันทำการและลูกค้าจะได้รับเงินที่ถอนออกภายใน (4) ถึงเจ็ด (7) วันทำการหลังจากที่มีการอนุมัติคำขอ

Note that the minimum amount for withdrawal requests through Wire Transfer is 50 USD and above.

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ / E-WALLET

การดำเนินการถอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่ง (1) วันทำการ และลูกค้าอาจได้รับเงินที่ถอนทันทีหรือภายในหนึ่ง (1) วันทำการ