เทรดโลหะมีค่าโดยใช้ LBLV Trader

เทรดทองคำ เงิน และทองแดงด้วยสเปรดเริ่มต้นต่ำถึง 20 เซ็นต์

Precious Metals

สปอตโลหะ – เงื่อนไขสเปรด

ตราสาร ความผันผวนต่ำสุด สเปรดต่ำสุด เลเวอเรจ
ทองคำ 0.01 - 1:100
SILVER 0.001 - 1:100
ทองแดง 0.10000 - 1:100
ทองคำขาว 0.10000 - 1:100
แพลเลเดียม 0.10000 - 1:100